St. Michael (Bitz)

St. Michael (Bitz)
Gairenweg 23
72475 Bitz